Welkom bij Ogink Consultancy

Ogink Consultancy is een zelfstandig adviesbureau voor verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. We bieden innovatieve en integrale oplossingen met een optimaal resultaat. Daarvoor zoeken we samenwerking met verschillende partijen en creëren we draagvlak. We denken niet alleen na over de oplossing van het vraagstuk, maar zijn ook in staat om grip op het proces te krijgen.

Met ruim 15 jaar ervaring in advisering en projectmanagement zijn we een professionele en betrouwbare partner voor al uw mobiliteitsvraagstukken. Onze werkzaamheden lopen uiteen van stationsontwikkeling, verkenningsstudies, bestemmingsplannen, bereikbaarheidsvisies, system engineering, risicomanagement en aanbestedingen tot medewerking aan projecten als duurzaam veilig, bundeling doelgroepenvervoer, fietsbeleidsplannen en lightrail.

Ogink Consultancy is partner van de Cissonius Groep. Cissonius is de naam van de Gallische god voor transport, reizigers en wegen. Cissonius is een jonge organisatie maar bestaat uit een team met een aanzienlijke ervaring en netwerk op het gebied van Openbaar Vervoer, Regiotaxi en doelgroepenvervoer”

Het merendeel van de projecten/advisering door Ogink Consultancy worden uitgevoerd in opdracht van het adviesbureau Cissonius Groep. Voor informatie over Cissonius, projectreferenties en contactgegevens  zie www.cissonius.nl

n 5 5 5 5 5