REFERENTIES

Carol Werner interimprojectleider Goedkoop Openbaar Vervoer en OV-chipkaart provincie Noord-Brabant
"Rob Ogink levert als secretaris en adviseur van experimenten Goedkoop Openbaar Vervoer en OV-chipkaart een inspirerende en kritische bijdrage aan deze complexe projecten. Dankzij de inzet van Ogink Consultancy worden projectleiding, management en bestuur scherp gehouden en pro-actief geadviseerd over belangrijke implementatie-aspecten zoals contracting en control."

 

Frank Buers, projectleider beleid regiotaxi, provincie Gelderland
"Rob Ogink is als projectsecretaris en adviseur nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Regiotaxi Gelderland. Zijn werkzaamheden kenmerken zich door grote inzet, flexibiliteit en materiedeskundigheid. Rob is ook nu nog snel inzet baar op dit dossier evenals andere OV-dossiers van Gelderland."

n 5 5 5 5 5